Visi leidiniai

Laisvės kovų ir netekčių metai. D. 2

Laisvės kovotojų prisiminimų rinktinė

Antrojoje rinktinės, kurią sudarė Romas Kaunietis, dalyje pateikiama medžiagos apie MGB-KGB agentų veiklą, Vytauto, Prisikėlimo, Kęstučio, Žemaičių, Tauro ir Dainavos apygardų laisvės kovotojų prisiminimai bei kovojusių kitoje pusėje prisiminimai.

Peržiūrėti leidinio aprašymą elektroniniame kataloge

Visi leidiniai