Visi leidiniai

Lenkiškos kultūros paveldas Panevėžio rajone = Polskie dziedzictwo kulturowe w rejonie Poniewieżskim

Leidinyje – kultūros paveldo objektai, dvarai, bažnyčios, bajorkaimiai ir kitos vietos, susijusios su lenkų kultūra.

Peržiūrėti leidinio aprašymą elektroniniame kataloge

Visi leidiniai