Visi leidiniai

Lietuvai pagražinti draugijos Panevėžio miesto skyriaus 2014–2020 metų veiklos metraštis

Leidinio įžangoje metraščio autorė rašo: „rašydama šį metraštį suvokiau, kad savo skaitytojams noriu ne tik pateikti glaustą, dienoraščio forma parašytą Lietuvai pagražinti draugijos Panevėžio miesto skyriaus kasdienybės aprašymą, bet ir perteikti tą pasididžiavimo Tėvyne ir jos istorijos kūrėjais jausmą, kurį pati nuolatos jaučiu dalyvaudama šios draugijos veikloje.“

Peržiūrėti leidinio aprašymą elektroniniame kataloge

Visi leidiniai