Visi leidiniai

Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai, 1864–1904

D. 2.

Leidinys – 2004 metais „Diemedžio“ leidyklos parengtos to paties pavadinimo knygos tęsinys – antroji knyga. Joje įrašyti knygnešiai ir daraktoriai, apie kuriuos žinios surinktos po pirmosios knygos išleidimo. Suregistruotos ir knygnešių atminties vietos: palaidojimai, jiems pastatyti paminklai, paminkliniai įrašai.

Visi leidiniai