Visi leidiniai

Manikūnų krašto takais

Skiriama Manikūnų kaimo 460 metų sukakčiai

Manikūnų kraštui (Pasvalio r.) skirtoje knygoje aprašyta įvairių laikotarpių (1555–2015) visuomeninis, kultūrinis ir ekonominis gyvenimas, kasdienė žmonių buitis, puoselėtos tradicijos ir dvasinis paveldas. Daugiausia dėmesio skirta svarbesniems XX a. įvykiams atspindėti ir mūsų laikų gyvenimui nušviesti. Pateikta archyvų duomenų, išliekamąją vertę turinčių šeimose išsaugotų dokumentų, laiškų, užrašų kopijų.

Peržiūrėti leidinio aprašymą elektroniniame kataloge

Visi leidiniai