Visi leidiniai

Mano kelias

Biografinės apybraižos apie žymius lietuvių kultūros veikėjus

Panevėžiečio istoriko J. Brazausko biografinių apybraižų knyga, skirta prisiminti žymius lietuvių kultūros veikėjus: kunigą, poetą Antaną Strazdą, rašytoją Joną Biliūną, kunigą, filosofą, literatūros kritiką Aleksandrą Dambrauską-Adomą Jakštą ir poetą modernistą Kazį Binkį.

Peržiūrėti leidinio aprašymą elektroniniame kataloge

Visi leidiniai