Visi leidiniai

Mano šeimos gyvenimo vaizdai

Prisiminimų nuotrupos

Autorės – tarpukario Kupiškio valsčiaus viršaičio Domo Vaitkūno dukters Reginos Vaitkūnaitės-Gamziukienės prisiminimai apie tarpukario Kupiškį, jos šeimos narių gyvenimą. Publikuota nemažai praeities metų nuotraukų bei dokumentų faksimilių.

Peržiūrėti leidinio aprašymą elektroniniame kataloge

Visi leidiniai