Visi leidiniai

Marijiškas spindulėlis – Marijos legiono šimtmečiui

Knyga skirta katalikiškojo tikėjimo apaštališkos pasauliečių organizacijos – Marijos legiono – 100-mečio jubiliejui. Joje supažindinama su marijiška veikla Panevėžio vyskupijoje, pristatomi šioje vyskupijoje įsikūrę legiono prezidiumai. Veikla iliustruota nuotraukomis.

Peržiūrėti leidinio aprašymą elektroniniame kataloge

Visi leidiniai