Visi leidiniai

Mažasis Lietuvos universitetas Panevėžyje

Meno kuopai atminti

Leidinyje apžvelgiama Panevėžio vyrų gimnazijoje tarpukariu veikusio moksleivių sambūrio „Meno kuopa“ (1922–1945) veikla.  Dalis knygos skirta vieno iš pagrindinių „Meno kuopos“ vadovų – kunigo, rašytojo, literatūros kritiko, pedagogo Julijono Lindės-Dobilo biografijai, pedagoginei veiklai. Knyga gausiai  iliustruota vertingomis nuotraukomis, dokumentų faksimilėmis.

Leidinio turinys: Pirmojo pasaulinio karo negandos ; Tarp kunigystės ir kūrybos ; Kun. J. Lindės-Dobilo atvykimas į Panevėžį ; Meno Kuopos atsiradimas ; Meno kuopa vadovaujant J. Lindei-Dobilui ; J. Lindės-Dobilo pasaulėžiūros bruožai ; Kun. J. Lindės-Dobilo meno kuopa ; Gimnazistų gyvenimo dramos.

Peržiūrėti leidinio aprašymą elektroniniame kataloge

Visi leidiniai