Visi leidiniai

Mes – Kisinai: Panevėžio Kisinų pėdsakais

Biografinė apybraiža

Apybraižoje pateikta iš Panevėžio kilusios Kisinų giminės istorija, jos narių biografijos. Leidinyje – išsamūs straipsniai ir apie iš šios giminės kilusius žymius Lietuvos mokslininkus – bibliografą, pedagogą Izidorių Kisiną, geobotaniką dr. Abraomą Kisiną.

Peržiūrėti leidinio aprašymą elektroniniame kataloge

Visi leidiniai