Visi leidiniai

Metai Tamsčiuko atokaitoj

skaitytinė drama

Kūrinio atsiradimą paskatino į P. Palilionio rankas patekę trisdešimt Antano Kasperavičiaus laiškų, rašytų savo globėjai Gabrielei Petkevičaitei-Bitei. Ištyrinėjęs įvairius jau išleistus leidinius bei archyvinę medžiagą, autorius surinko papildomos informacijos ir ją susiejęs su rastų laiškų turiniu, sukūrė skaitytinės dramos žanro kūrinį, kuriame išmoningai persipina rašytojos ir jos užauginto našlaičio gyvenimai.

Peržiūrėti leidinio aprašymą elektroniniame kataloge

Visi leidiniai