Visi leidiniai

Municipal self-government in Kaunas governorate in 1876–1915 = Kauno gubernijos miestų savivalda 1876–1915 metais

Doctoral dissertation summary : humanities, history (05 H)

Autoriaus – istoriko, Panevėžio kraštotyros muziejaus direktoriaus – disertacijos pagrindinė tyrimo problema – savivaldos raiškos galimybės patvaldinėje valstybėje. Tyrimo objektu pasirinktos Kauno gubernijos savivaldos institucijos, tarp jų – ir Panevėžio savivaldybės veikla.

Peržiūrėti leidinio aprašymą elektroniniame kataloge

Visi leidiniai