Visi leidiniai

Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos mokiniai ir mokytojai – Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai ir Steigiamojo Seimo nariai

Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos pedagogo Algimanto Kolinio ir moksleivės Lukos Tamulionytės sudarytame lankstinyje pateiktos Kazimiero Bizausko, Kazimiero Šaulio, Alfonso Petrulio, Salomėjos Stakauskaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės biografijos bei gimnazijos mokinių, Nepriklausomybės kovų dalyvių, Vyčio kryžiaus kavalierių sąrašas.

Peržiūrėti leidinio aprašymą elektroniniame kataloge

Visi leidiniai