Visi leidiniai

„…pergyventų jausmų atogarsis“

partizano Balčio dienoraštis, laiškai ir eilėraščiai

Leidinyje publikuojamas Panevėžio krašte kovojusio partizano Albino Bilinkevičiaus-Balčio dienoraštis, laiškų ir eilėraščių faksimilės. Pateikti ir knygoje minimų partizanų biografiniai duomenys.

Peržiūrėti leidinio aprašymą elektroniniame kataloge

Visi leidiniai