Visi leidiniai

Prie Nemunėlio

Lietuvos kultūros fondo Rokiškio rajono visuomeninės tarybos leidinys. 2016. Nr. 2

Žurnalo publikacijos skirtos Rokiškio kultūrinės aplinkos tyrinėjimų sklaidai ir apžvalgai, krašto asmenybių pristatymui. Per krašto dvarininkų Komorovskių giminės istoriją pristatytas jos palikuonio Lenkijos prezidento, Rokiškio krašto garbės piliečio Bronislovo Komorovskio ryšys su kraštu. Straipsniai skirti Rokiškio žymiojo kraštiečio Juozo Keliuočio draugui Juozapui Albinui Herbačiauskui, aktoriui Ferdinandui Jakšiui, Krašto kultūrinio gyvenimo reiškiniams ir įvykiams.

Peržiūrėti leidinio aprašymą elektroniniame kataloge

Visi leidiniai