Visi leidiniai

Prošvaistės

Kupiškio rajono literatų klubo „Lėvens balsai“ kūrybos almanachas

Leidinyje autoriai: Palma Ona Stančikaitė, Rimutė Stančikienė, Liudas Šeštokas, Rimantas Urbonas, Jolanta Balabonienė, Regina Baltrūnienė, Genovaitė Gricienė, Justas Jasėnas, Birutė Jasinskienė, Angelė Marija Jonuškienė, Eugenija Katauskienė, Vida Kaulakienė, Genovaitė Koriznienė, Laima Lapienienė, Antanas Mackevičius, Giedrė Murnikovienė, Irena Vidugirytė-Naktinienė, Milda Narmontienė, Vida Palionienė, Juzefa Pranauskienė, Aldona Elena Raišienė, Lina Rimšienė, Regina Sagulina, Aušra Uldukienė, Eugenija Urbonienė, Eleonora Milda Vaižmužienė, Bronislava Valinskaitė, Palma Akvilė Žibaitienė.

Peržiūrėti leidinio aprašymą elektroniniame kataloge

Visi leidiniai