Visi leidiniai

Reikia būti savimi

Skiriama profesoriaus [agronomo, ekonomisto] Jono Vainausko 90-osioms gimimo metinėms

Leidinyje aptariami Lietuvos žemės ūkio akademijos (dabar Aleksandro Stulginskio universiteto) profesoriaus, Panevėžio rajono kraštiečio (gimė 1925 m. Panevėžio rajone, Pajuosčio kaime) Jono Vainausko gyvenimo tarpsniai, jo pedagoginė ir mokslinė veikla, pateikiami profesoriaus bendradarbių ir studentų prisiminimai.

Peržiūrėti leidinio aprašymą elektroniniame kataloge

Visi leidiniai