Visi leidiniai

Rokiškio krašto garbės piliečiai. D. 2

Elektroninis išteklius (CD-ROM)

Šiame elektroniniame leidinyje pristatyta 13 ne tik Rokiškio krašte, visoje Lietuvoje, bet ir užsienyje žinomų asmenybių. Tai Venantas Mačiekus, Leonardas Kairiūkštis, Elena Nijolė Bučiūtė, Leonas Žuklys, Petras Henrikas Garška, Andriejus Dručkus, Vytautas Gužas-Kardas, Leonardas Grigonis-Užpalis, Albinas Jasiūnas, Rimas Zigmas Bičiūnas, Bronisławas Marija Komorowskis, Algis Narutis, Angelo Frosio.

Peržiūrėti leidinio aprašymą elektroniniame kataloge

Visi leidiniai