Visi leidiniai

Rudikų sodžius

Knyga parengta pagal kupiškėno kraštotyrininko, etnologo ir muziejininko Juozo Petrulio (1904–1975) kelis dešimtmečius rinktą medžiagą apie Kupiškio rajono Rudikų kaimą. Knygą sudarė Vidmantas Jankauskas.

Peržiūrėti leidinio aprašymą elektroniniame kataloge

Visi leidiniai