Visi leidiniai

Saugoti amžiams: mūsų šeimos tremties istorija

Biržiečių mokytojų Adelės ir Aleksandro Kuprių tremties istorija – autentiškas liudijimas apie 1941 m. tremtinius, jų iškentėtus vargus, patirtas kančias, gyvenimą Panevėžyje, grįžus iš Sibiro. Knygos autorius – mokytojų sūnus Rimantas Kuprys. Knyga iliustruota kito sūnaus – Povilo Kuprio (1951–1981) piešiniais.

Peržiūrėti leidinio aprašymą elektroniniame kataloge

Visi leidiniai