Visi leidiniai

Savas tarp savų

Šventosios Romos katalikų bažnyčios kardinolo Vincento Sladkevičiaus gimimo 100-mečiui : šaltinių publikacija

Knyga yra išleista Biržų r. savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos išleista knyga apie Šventosios Romos katalikų bažnyčios kardinolo Vincento Sladkevičiaus kunigavimą Biržų krašte, Nemunėlio Radviliškyje ir Pabiržėje.

Peržiūrėti leidinio aprašymą elektroniniame kataloge

Visi leidiniai