Visi leidiniai

Savilaidos bibliografija

2002–2022 m.

Pasvaliečio autoriaus Algimanto Kaminsko (slap. Krinčius) parengta jo paties savilaidos būdu per 22 metus išleistų leidinių bibliografija, kurios pratarmėje autorius taip paaiškino jos išleidimą: „Parengti šį bibliografinį sąvadą inspiravo trys veiksniai: artėjantis „Savilaidos“ saulėlydis, jos egzistavimo laikotarpio skaičių magija (2002–2022!) ir, pagaliau, sugadinta Lietuvos bibliotekų informacinė sistema, beje, iki „pertvarkos“ veikusi nepriekaištingai (www.libis.lt)“.

Peržiūrėti leidinio aprašymą elektroniniame kataloge

Visi leidiniai