Visi leidiniai

Šiaurietiški atsivėrimai

Pasvalio krašto istorijos ir kultūros žurnalas. 2016. Nr. 2

Žurnale publikuojami straipsniai, skirti Pasvalio kraštiečiams – poetui Henrikui Algiui Čigriejui, kunigui Antanui Vienažindžiui, mokslininkui, verslininkui, filantropui Pranui Kizniui, žurnalistui Kazimierui Pūrui. Krašto istorijos puslapiai skirti holokausto temai, krašto dvarams, senojo Pasvalio krašto dokumento – 1583 metų Pasvalio apyskaitos – vertimui, kurį atliko Algimantas Krinčius. Kraštietė teatrologė Rasa Vasinauskaitė pateikia savo požiūrį į šiuolaikinio teatro procesus.

Peržiūrėti leidinio aprašymą elektroniniame kataloge

Visi leidiniai