Visi leidiniai

Šiaurietiški atsivėrimai

Pasvalio krašto istorijos ir kultūros žurnalas. 2017. Nr. 2

Žurnale publikuojami straipsniai, skirti Pasvalio kraštiečiams – kunigui, pedagogui Julijonui Lindei-Dobilui, Vasario 16-osios Nepriklausomybės akto signatarui Jonui Vileišiui, VU docentui Rolandui Tučui. Krašto istorija atskleidžiama straipsniuose, skirtuose Krinčino valsčiaus pradinių mokyklų istorijai, Pasvalio bažnyčios kunigo Vincento Dzieržgovitos 1592 metų testamentui, Ąžuolpamūšio piliakalniui ir kt. Rubrikoje „Literatūriniai atsivėrimai“ – Vido Dulkės, Rūtos Staškevičiūtės, Rimanto Morkvėno kūryba.

Peržiūrėti leidinio aprašymą elektroniniame kataloge

Visi leidiniai