Visi leidiniai

Šiaurietiški atsivėrimai

Pasvalio krašto istorijos ir kultūros žurnalas. 2015. Nr. 2

Žurnale publikuojami straipsniai, skirti Pasvalio kraštiečiams – profesoriui Broniui Grigelioniui, rašytojui Petrui Palilioniui, poetei, Elvyrai Pažemeckaitei, pianistei Mortai Grigaliūnaitei, matematikui Jonui Jankauskui, žurnalistui Vytautui Kasniūnui, Grūžių krašto paveldui, Pirmojo Pasaulinio karo įvykiams Pasvalio krašte, liaudies muzikos kolektyvui „Rags“, krašto literatūros apžvalgoms ir kt.

Peržiūrėti leidinio aprašymą elektroniniame kataloge

Visi leidiniai