Visi leidiniai

Signatarų genealogijos

1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai

Knygos sudarymą ir leidybą inicijavo Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija. Joje medžiaga apie kiekvieną signatarą pateikta su šaltinių nuorodomis, sudarytos signatarų genealoginės schemos. Leidinys gausiai iliustruotas signatarų ir jų šeimų nuotraukomis. Sudarytos išsamios asmenvardžių ir vietovardžių rodyklės.
Knygoje atskleistos ir iš Panevėžio apskrities kilusių, joje dirbusių signatarų biografijos. Tai Vladas Mironas, Alfonsas Petrulis, Jokūbas Šernas, Jonas Vileišis, Kazys Bizauskas, Kazimieras Steponas Šaulys.

Peržiūrėti leidinio aprašymą elektroniniame kataloge

Visi leidiniai