Visi leidiniai

Širdies keliu

Almanachas

Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos Panevėžio skyriaus narių veikla ir kūryba. Leidinyje pristatyti autoriai: Virginija Stundžienė, Justas Jasėnas, Vidutė Emilija Janauskaitė-Sereikienė, Ona Jankevičiūtė-Striškienė, Emilija Valentinavičienė, Aldona Liutkevičienė.

Peržiūrėti leidinio aprašymą elektroniniame kataloge

Visi leidiniai