Visi leidiniai

Skaisčios širdies žmogus – Julijonas Lindė-Dobilas

Biografinė apybraiža

Panevėžiečio autoriaus istoriko parengta biografinė apybraiža, skirta prisiminti kraštietį Julijoną Lindę-Dobilą – kunigą, filosofą, literatūros kritiką, pedagogą.

Peržiūrėti leidinio aprašymą elektroniniame kataloge

Visi leidiniai