Visi leidiniai

Skapiškis

Senovė ir dabartis

Monografijoje publikuojamuose straipsniuose aprašomas Skapiškio (Kupiškio r.) geologinis pamatas, krašto gamtinė aplinka, dirvožemiai, archeologiniai radiniai, istorija, architektūra, etninis paveldas. Atskiri išsamūs straipsniai skirti žymiems Skapiškio krašto žmonėms – Lietuvos valstybės veikėjui Antanui Merkiui, aktorei Eugenijai Bajorytei-Adomaitienei, istorikei Aldonai Vasiliauskienei.

Peržiūrėti leidinio aprašymą elektroniniame kataloge

Visi leidiniai