Visi leidiniai

Stasys Petrauskas (1950–2010): Panevėžio Bitlas

Leidinyje pateikiami 22 dailininko artimųjų bei draugų prisiminimai (Romalda Petrauskienė-Merkytė, Lukas Petrauskas, Matas Petrauskas, Regina Petrauskienė-Petrauskaitė, Rimantas Idzelis, Pillė Veljetaga, Kazys Saja, Algimantas Aleksandravičius, Borisas Žerdinas, Elvyra Pažemeckaitė, Enrikas Kačinskas, Petras Venslovas, Povilas Urbšys, Artūras Milašauskas, Karolina Masiulytė-Paliulienė, Gintaras Antanas Jonikas, Algimantas Varžinskas, Zenonas Lipnevičius, Rima Truncienė, Laima Guobienė, Valerijonas Baublys, Paulius Lantuchas), 35 fotomenininko Algimanto Aleksandravičiaus fotografijos ir dokumentinė medžiaga iš Petrauskų šeimos archyvo. Albuminėje dalyje publikuojamos 52 spalvotos tapybos darbų, 6 skulptūrų, 134 piešinių reprodukcijos. Pirmą kartą skelbiamas žodinis Stasio Petrausko palikimas (lyrika, pamokslai, sentencijos).

Peržiūrėti leidinio aprašymą elektroniniame kataloge

Visi leidiniai