Visi leidiniai

Trumpas žydėjimas

Biografinė apybraiža

Leidinio autoriaus panevėžiečio istoriko parašyta biografinė apybraiža, skirta dailininkės Marcės Katiliūtės gyvenimo ir kūrybos keliui nušviesti. Knyga gausiai iliustruota dailininkės kūrybos darbais.

Peržiūrėti leidinio aprašymą elektroniniame kataloge

Visi leidiniai