Visi leidiniai

„Universalus Juozas Tumas-Vaižgantas kaip Viešpaties diena“

Panevėžiečio istoriko J. Brazausko parengtas leidinys apie Juozą Tumą-Vaižgantą, skirtas kunigo, rašytojo, visuomenės veikėjo 150-ųjų gimimo metinių ir 2019-ųjų, Seimo paskelbtų Juozo Tumo-Vaižganto metais, paminėjimui.

Peržiūrėti leidinio aprašymą elektroniniame kataloge

Visi leidiniai