Visi leidiniai

Vienuolis nenuorama

Kunigo Prano Račiūno, MIC, asmuo ir veikla dokumentų ir atsiminimų šviesoje

Knygoje pristatoma kunigo marijono, politinio kalinio Prano Račiūno asmenybė – gyvenimo faktai, religinė ir disidentinė veikla. Publikuoti ir jo atsiminimai apie kunigavimą Panevėžyje pokario metais (1945–1947), kitų asmenų atsiminimai apie P. Račiūno aktyvią pastoracinę veiklą su Panevėžio moksleiviais šiuo tikintiesiems ypač sunkiu laikotarpiu.

Turinyje autoriai: Vaclovas Aliulis, Jonas Boruta, Algimantas Bučiūnas, Alina Čekanauskaitė-Šaulauskienė, Eugenija Gulbinaitė-Račiūnienė, Albinas Kusta, Vytautas Mikutis, Aldona Prašmantaitė, Pranas Račiūnas, Vytautas Skuodis, Alfonsas Svarinskas, Šarūnas Šimkevičius, Juozas Žemaitis, Birutė Žemaitytė.

Peržiūrėti leidinio aprašymą elektroniniame kataloge

Visi leidiniai