Visi leidiniai

Vinco Svirskio mediniai stebuklai

Albumas

Knygoje atskleidžiamas kryždirbio fenomenas ir apibendrinamas jo palikimas. Publikuojami Vinco Svirskio kūriniai, jo darbų topografija ir iki šių dienų išsaugoto paveldo sąvadas. Surinktos Adomo Varno ir Balio Buračo tarpukariu darytos liaudies menininko kryžių ir koplytstulpių fotografijos, kuriose šie užfiksuoti autentiškoje aplinkoje: laukuose, sodybose, prie vieškelių, kapinėse.

Tekstus leidiniui parengė knygos sudarytoja M. Matulytė, R. Budrys, V. Daujotytė, S. Urbonienė.

 

Peržiūrėti leidinio aprašymą elektroniniame kataloge

Visi leidiniai