Visi leidiniai

Virgilijaus Norvaišos meno kolekcija = The art collection of Virgilijus Norvaiša

Knygoje pristatomi ir apžvelgiami iškilių kolekcijos dailininkų Prano Gailiaus, Lino Leono Katino, Heinzo Hermanno Jurczeko, Romualdo Petrausko ir Arvydo Každailio tapybos bei grafikos darbai. Leidinyje publikuojami ir Jolantos Marcišauskytės-Jurašienės, Kristinos Liepinaitės (Civinskienės), prof. dr. Ramintos Jurėnaitės, prof. dr. Ramutės Rachlevičiūtės, akad. Antano Andrijausko tekstai apie kolekciją ir dailininkus, pokalbiai su kolekcijos savininku panevėžiečiu Virgilijumi Norvaiša ir meno galerijos „e.k.art“ vadovu Edmondu Kelmicku. Leidinį sudarė Jolanta Lebednykienė.

Peržiūrėti leidinio aprašymą elektroniniame kataloge

Visi leidiniai