Otilija ir jos anūkai
2021 12 18–19

50 metų, kai Panevėžio dramos teatre įvyko (1971) premjera – G. Priedės „Otilija ir jos anūkai“. Režisierius Vaclovas Blėdis.

2021 gruodis

55 metai, kai įkurtas (1966) Panevėžio lėlių liaudies teatras. Teatro įkūrėjai ir vadovai – Julija ir Albertas Stepankos. 2001 prijungtas prie Muzikinio teatro.