2021 12 24

30 metų, kai popiežius Jonas Paulius II savo apaštaliniu laišku Kaišiadorių ir Panevėžio vyskupijas prijungė (1991) prie Vilniaus, sudarydamas naują Vilniaus arkivyskupijos provinciją.

2021 gruodis

55 metai, kai įkurtas (1966) Panevėžio lėlių liaudies teatras. Teatro įkūrėjai ir vadovai – Julija ir Albertas Stepankos. 2001 prijungtas prie Muzikinio teatro.