Aukštaitijos rytas
2022 02 04

30 metų, kai pradėtas leisti žurnalistės Liudos Jonušienės įkurtas (1992) Panevėžio krašto laikraštis „Aukštaitijos rytas“. Leido UAB „Aukštaitijos rytas“. Tų pačių metų rugsėjo 1 d. sujungtas su savaitraščiu „Panevėžio savaitė“ ir pradėtas leisti kaip „Panevėžio rytas“. Leido UAB „Lietuvos rytas“. Nuo 2016 kovo mėn. – „Panevėžio kraštas“. Leidžia UAB „Panevėžio rytas“, direktorė ir redaktorė Limina Matelienė.

Irena Didžiulytė-Jurevičienė
2022 02 04

100 metų, kai Panevėžyje gimė (1922) vaikų gydytoja Irena Didžiulytė-Jurevičienė. 1940 baigė Panevėžio mergaičių gimnaziją, 1948 – Kauno medicinos universitetą. Nuo 1950 dirbo Panevėžyje. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos rankraštyne saugoma nemažai jos atsiminimų apie tarpukario žymius Panevėžio kultūros žmones. Mirė 2022 01 19 Panevėžyje.