Antanas Vengris
2022 02 05

110 metų, kai Deglėnuose (Pasvalio r.) gimė (1912) teatrologas, literatūrologas, vertėjas, humanitarinių m. dr. Antanas Vengris. Mokėsi parengiamojoje mokykloje prie Panevėžio mokytojų seminarijos. 1933–1939 studijavo Vytauto Didžiojo universitete. 1939–1945 mokytojavo Vilniaus gimnazijose. 1940 baigė Vilniaus universitetą. 1945–1952 dirbo Grožinės literatūros leidykloje Vilniuje, 1945–1953 dėstė Vilniaus pedagoginiame institute. 1953 suimtas ir nuteistas 25 metams. Kalėjo Kuibyševo lageryje. 1954 grįžo į Lietuvą. 1956–1965 dirbo žurnalų „Meno saviveikla“, 1965–1971 – „Kultūros barai“ redakcijose, 1971–1984 – Lietuvos mokslų akademijos Istorijos institute. Parašė monografinių apybraižų, atsiminimų knygą, parengė lietuvių rašytojų poezijos knygų, į lietuvių kalbą išvertė rusų, lenkų, vokiečių rašytojų kūrinių. Lietuvių ir užsienio spaudoje paskelbė daugiau kaip 400 straipsnių literatūros ir teatro temomis. Apdovanotas Gedimino ordino Riterio kryžiumi (1996), „Kristoforu“ (1997). Mirė 2014 06 25 Vilniuje.

Ona Maksimaitienė
2022 02 05

120 metų, kai Sankt Peterburge (Rusija) gimė (1902) istorikė, pedagogė, humanitarinių m. dr. Ona Maksimaitienė. 1927 baigė Kauno universiteto Humanitarinį fakultetą. 1923–1924 mokytojavo Kaune, 1925–1929 Mažeikių gimnazijos, 1929–1935 Kėdainių gimnazijos mokytoja. 1935–1944 mokytojavo Panevėžio mergaičių gimnazijoje, 1944–1948 dėstė Panevėžio mokytojų seminarijoje, 1948–1957 – Panevėžio berniukų gimnazijos mokytoja. 1957 išvyko gyventi į Vilnių ir iki 1970 dirbo Istorijos institute. Parašė knygų iš Lietuvos istorijos, istorinės geografijos, sudarė Lietuvos žemėlapių. Išleido knygą „Iš Panevėžio istorijos“ (1992), po mirties išleista jos monografija „Panevėžio miesto istorija“ (2003). Mirė 1999 12 10 Vilniuje, palaidota Panevėžyje. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka saugo dokumentus iš jos asmeninio archyvo.

Jonas Sokolovas
2022 02 05

130 metų, kai Vladimire (Rusija) gimė (1892) pedagogas, bibliotekininkas, poetas Jonas Sokolovas. Baigė Maskvos valstybinį universitetą. 1919–1940 Panevėžio berniukų gimnazijoje dėstė lotynų, rusų kalbą ir literatūrą, vadovavo gimnazijos bibliotekai. Pokario metais dirbo Vilniaus 4-osios berniukų gimnazijos direktoriumi, iki 1950 dėstė Vilniaus universitete, vėliau dirbo Vilniaus bibliotekiniame technikume. Rašė eilėraščius, į rusų kalbą išvertė K. Kubilinsko eilėraščių, J. Paukštelio romaną „Kaimynai“. Mirė 1966 10 26 Šiauliuose.