Stanislovas Kuzma
2022 05 07

75 metai, kai Panevėžyje gimė (1947) skulptorius Stanislovas Kuzma. 1973 baigė Lietuvos dailės institutą. 1973–1976 dėstė Lietuvos dailės institute, 2000–2001 – Vilniaus dailės akademijoje. Nuo 1974 dalyvavo parodose Lietuvoje ir užsienyje. Nuo 1976 Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Sukūrė memorialinių paminklų Lietuvos laisvės gynėjams, skulptūrų Lietuvos bažnyčioms, LDK Aleksandro paminklą Panevėžyje (2003). LSSR nusipelnęs meno veikėjas (1987). Apdovanotas LSSR valstybine premija (1982), Lietuvos nacionaline kultūros ir meno premija (1996), DLK Gedimino ordino Komandoro kryžiumi (1997), Šv. Kristoforo statulėle (2007). Mirė 2012 08 14 Vilniuje.

Kęstutis Misevičius
2022 05 07

80 metų, kai Bernatoniuose (Panevėžio r.) gimė (1942) muzikos pedagogas, chorvedys Kęstutis Misevičius. 1955–1959 mokėsi Panevėžio muzikos mokykloje. 1959–1963 studijavo Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute. Baigęs studijas, trumpai dirbo Panevėžio 1-oje vidurinėje mokykloje. 1965–1969 Respublikinių mokytojų namų berniukų choro „Ąžuoliukas“ chormeisteris. 1966–1976 ir 1981–1987 Vilniaus prekybos technikumo merginų choro vadovas. 1972–1990 Vilniaus geležinkelininkų kultūros rūmų tautinių šokių ansamblio vokalinės grupės vadovas. 1975–1980 Vilniaus pedagoginės mokyklos muzikos dėstytojas, choro vadovas. 1986–1988 Lietuvos profesinių sąjungų saviveiklinių kūrybos namų Muzikos skyriaus vedėjas. 1988–1991 Respublikinio moksleivių estetinio lavinimo kultūros centro skyriaus vedėjas. 1993–1995 gyveno JAV, mokytojavo ir dalyvavo lietuvių kultūrinėje veikloje. Dainų švenčių vyr. dirigentas, chorų festivalių, respublikinių „Dainų dainelės“ konkursų organizatorius. 1988 apdovanotas Kultūros žymūno ženklu.

Stasys Paliulis
2022 05 07

120 metų, kai Savučiuose (Biržų r.) gimė (1902) pedagogas, tautosakininkas, humanitarinių m. dr., doc. Stasys Paliulis. 1920–1923 mokėsi Panevėžio gimnazijoje. 1922 įkūrė pirmąjį Lietuvos mokykloje skudučių ansamblį. 1923–1925, 1929–1933 studijavo Vytauto Didžiojo universitete. 1925–1927 mokytojavo Biržų gimnazijoje. Pedagoginį darbą taip pat dirbo Raseiniuose, Kaune, Jurbarke, Pandėlyje. 1937–1940 Vilkaviškio, 1940–1941 Zarasų, 1944 Rokiškio gimnazijų direktorius. 1945–1948 dėstė Vilniaus universitete, 1945–1992 – Vilniaus pedagoginiame institute. Jo dėka Lietuvoje tapo populiarūs skudučiai. Nuo 1925 vienas ir su mokiniais užrašė (daugiausia Biržų, Kupiškio, Rokiškio apskrityse) daugiau kaip 7000 muzikinio folkloro, tautosakos, etnografijos dalykų. Paskelbė straipsnių, atsiminimų, muzikos knygų recenzijų. Mirė 1996 09 19 Vilniuje.