Jonas Černius
2023 01 18

125 metai, kai Kupiškyje gimė (1898) Lietuvos kariuomenės generolas majoras Jonas Černius. Baigė Panevėžio realinę mokyklą, Kauno karo mokyklą. 1929 baigė Briuselio aukštąją karo inžinerijos mokyklą. 1932 Paryžiuje baigė Prancūzijos generalinio štabo akademiją. Dėstė inžinerijos dalykus Karo mokykloje, Aukštuosiuose karininkų ir Generalinio štabo karininkų kursuose. Parengė vadovėlių, bendradarbiavo karinėje spaudoje. 1938–1939 – Lietuvos vyriausybės Ministras Pirmininkas. 1944 pasitraukė į Vakarus, 1947 persikėlė į Didžiąją Britaniją, nuo 1948 gyveno JAV. Dirbo inžinieriumi. Apdovanotas Gedimino 3-iojo laipsnio ordinu (1933), Vytauto Didžiojo 2-ojo laipsnio ordinu (1936). Mirė 1977 07 03 Los Andžele (JAV).

Baltoskandija
2023 sausis

30 metų, kai Panevėžyje įsikūrusi Baltoskandijos akademija pradėjo leisti (1993) informacinį biuletenį „Baltoskandija“. Leistas iki 2009.

2023 sausis

115 metų, kai Panevėžyje atidaryta (1908) keturių klasių miesto mokykla.