Vilius Bartulis
2023 06 06

70 metų, kai Ramygaloje (Panevėžio r.) gimė (1953) mechanikos inžinierius, technologijos m. dr., doc. Vilius Bartulis. 1976 baigė Vilniaus inžinerinį statybos institutą ir jame (dab. Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU) dirba. 1992–1994 VGTU Mechanikos fakulteto prodekanas. Nuo 1994 VGTU Transporto inžinerijos fakulteto Transporto technologinių įrenginių katedros docentas, Transporto inžinerijos fakulteto prodekanas. 2010–2015 Transporto inžinerijos fakulteto dekanas. Nuo 2015 Transporto technologinių įrenginių katedros docentas. Nuo 2017 Vilniaus kupiškėnų klubo prezidentas. Paskelbė mokslinių straipsnių, išleido knygų, išradimų autorius.

Jonas Kauneckas
2023 06 06

85 metai, kai Trajoniškyje (Pasvalio r.) gimė (1938) vyskupas Jonas Kauneckas. 1954–1958 mokėsi Panevėžio hidromelioracijos technikume. 1964–1968 studijavo Vilniaus universitete lietuvių kalbą ir literatūrą. 1972 priimtas į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. 1977 įšventintas kunigu. 1977–1983 Telšių katedros vikaras, 1984–1990 Skaudvilės ir Adakavo klebonas. 1990–2000 Telšių kunigų seminarijos vicerektorius ir dėstytojas. Nuo 2000–2002 Telšių vyskupas augziliaras. 2002–2013 Panevėžio vyskupijos vyskupas. Nuo 2013 Panevėžio vyskupas emeritas. Bendradarbiavo leidžiant ir platinant pogrindžio leidinius. 1970–1989 bendradarbiavo „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikoje“, pogrindiniuose leidiniuose „Alma Mater“, „Aušra“, „Dievas ir Tėvynė“, „Rūpintojėlis“. Apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžiumi (1998), Lietuvos nepriklausomybės medaliu (2000), G. Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliu „Tarnaukite Lietuvai“ (2014). Metų panevėžietis (2004), Pasvalio krašto garbės pilietis (2008), Panevėžio rajono garbės pilietis (2018).