Lionė Lapinskienė
2023 08 04

65 metai, kai Mikabaliuose (Lazdijų r.) gimė (1958) pedagogė Lionė Lapinskienė. 1976–1979 Vilniaus universitete studijavo žurnalistiką, 1986–1991 – lietuvių kalbą ir literatūrą. Nuo 1979 gyvena Panevėžyje. 1987–2014 dirbo Panevėžio 13-oje (nuo 1995 M. Karkos) vidurinėje mokykloje, 1998–2002 – Panevėžio pedagogų švietimo centre. Komunikacijos centro „Kalba. Knyga. Kūryba“ vadovė. Sudarė ir išleido knygų, per 100 mokslinių, metodinių straipsnių autorė. Metų panevėžietė (2005), apdovanota G. Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliu „Tarnaukite Lietuvai“ (2016).

2023 08 04

85 metai, kai Roduose (Panevėžio r.) gimė (1938) agronomas, biomedicinos m. dr. Stanislovas Marčiauskas. 1963 baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1963–1976 dirbo Lietuvos žemdirbystės institute, 1977–2000 – Lietuvos gyvulininkystės institute. Paskelbė apie 280 mokslinių ir 700 mokslo populiarinamųjų straipsnių, parašė knygų. Mirė 2013 08 29 Baisogaloje (Radviliškio r.), palaidotas Panevėžyje.

Alfonsas Petrulis
2023 08 04

150 metai, kai Kateliškiuose (Biržų r.) gimė (1873) kunigas, visuomenės veikėjas, Lietuvos nepriklausomybės akto signataras Alfonsas Petrulis. Mokėsi Šiaulių ir Panevėžio gimnazijose, nuo 1891 – Žemaičių kunigų seminarijoje Kaune, 1897−1898 – Vilniaus kunigų seminarijoje, 1898−1899 Peterburgo dvasinėje akademijoje. 1899 įšventintas kunigu. 1899 Vilniaus Šv. Petro ir Povilo bažnyčios vikaras. Vėliau – Bagdonavos (dab. Baltarusija, Ašmenos apskr.), Joniškio (netoli Pabradės), Maišiagalos (Vilniaus r.), Nalibokų (dab. Baltarusija), Marcinkonių (Varėnos r.), Pivašiūnų (Alytaus r.) parapijų klebonas. Nuo 1927 Alytaus dekanas. 1927−1928 Paparčių (Kaišiadorių r.) klebonas. 1928 perkeltas į Musninkus (Širvintų r.). 1917 m. rugsėjo 18–22 d. dalyvavo Vilniaus konferencijoje ir buvo išrinktas Lietuvos Tarybos nariu. 1918 02 16 kartu su kitais Lietuvos Tarybos nariais pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės aktą. Bendradarbiavo laikraščiuose „Vilniaus žinios“, „Viltis“, žurnaluose „Draugija“, „Tėvynės sargas“. Nuo 1908 Lietuvių mokslo ir Lietuvių katalikų blaivybės draugijų narys. Mirė 1928 06 28 Musninkuose.

2023 08 04

440 metų, kai Naujamiesčio dvaro (Upytės pav.) nuostatuose jo savininkas Eustachijus Valavičius paskelbė (1583) privalomą Naujamiesčio vaikų mokymą.