Rytis Mykolas Račkauskas
2024 09 25

65 metai, kai Kaune gimė (1959) architektas, politikas Rytis Mykolas Račkauskas. 1977 baigė Panevėžio J. Balčikonio vidurinę mokyklą, 1982 Vilniaus inžinerinį statybos institutą. Nuo 1982 dirbo Miestų statybos projektavimo instituto Panevėžio skyriuje. Nuo 1992 valstybinės projektavimo firmos „Panevėžio miestprojektas“ generalinis direktorius, 1993–1995 AB „Panevėžio miestprojektas“ direktorius. 1995–2000 UAB „Improvizacija“ direktorius. Nuo 1996 R. Račkausko įmonės savininkas, architektas. 2010–2013 dirbo UAB „Panevėžio ryšių statyba“ projektų vadovu. 1988 Sąjūdžio Panevėžio miesto iniciatyvinės grupės narys. 1990–1997 Panevėžio miesto savivaldybės tarybos narys. Nuo 2015 Panevėžio miesto meras. Apdovanotas Sausio 13-osios atminimo ir Baltijos Asamblėjos medaliais, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos II laipsnio medaliu „Buvome, esame, būsime“.

Ričardas Volskis
2024 09 25

95 metai, kai Roduose (Panevėžio r.) gimė (1929) biologas ichtiologas, biomedicinos m. habil. dr. Ričardas Volskis. 1957 baigė Centrinį žuvininkystės institutą Maskvoje. 1964–2000 dirbo Ekologijos institute. Išleido per 20 monografijų, kitų leidinių lietuvių ir užsienio kalbomis, paskelbė per 150 mokslinių, mokslo populiarinimo straipsnių. Mirė 2003 03 27 Vilniuje.

Jonas Žitkus
2024 09 25

135 metai, kai Užušiliuose (Pasvalio r.) gimė (1889) fotografas Jonas Žitkus (Žitkevičius). Po 1906 išvyko į JAV. Gyvendamas Klivlende, išmoko fotografo amato. 1922 grįžo į Lietuvą. 1931 Panevėžyje, P. Puzino g. įsirengė modernią fotoateljė. Už 1941 bolševikų Panevėžyje įvykdytų žudynių aukų nuotraukas 1945–1955 kalėjo, buvo ištremtas į Sibirą. Grįžęs iš tremties vėl dirbo fotografu. 1957 pirmajam Panevėžyje suteikta pirmos klasės fotografo kategorija. Mirė 1975 02 20 Panevėžyje.

2024 rugsėjis

80 metų, kai Panevėžio prekybos mokyklos bazėje įkurta (1944) Panevėžio vidurinė ekonominė mokykla, ruošusi ekonomistus respublikos įmonėms bei įstaigoms. Veikė iki 1948.