2021 01 11

75 metai, kai Panevėžyje gimė (1946) dailininkė tekstilininkė Giedrė Puodžiukaitytė. 1963–1968 studijavo tekstilę Lietuvos dailės institute. Nuo 1967 dirbo Liaudies meno rūmuose (dab. Lietuvos nacionalinis kultūros centras). Nuo 1975 Lietuvos dailininkų sąjungos narė. Nuo 1968 parodų dalyvė. Sukūrė gobelenų, batikų, kompozicijų. Mirė 1998 06 11 Vilniuje.

2021 01 11

110 metų, kai Rygoje (Latvija) gimė (1911) dailininkė grafikė Vanda Juzefa Pazukaitė. Mokėsi Panevėžio mergaičių gimnazijoje. 1945–1947 Panevėžio 2-osios vidurinės mokyklos piešimo mokytoja. Iki 1956 kalėjo Vorkutoje (Rusija). Nuo 1965 gyveno Kanadoje. Mirė 1989 05 10 Kanadoje.

2021 01 11

120 metų, kai Pukiškiuose (dab. Pūkeliai, Panevėžio r.) gimė (1901) karys savanoris Vladas (Vladislovas) Kasperavičius. 1919 03 07 savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę, dalyvavo nepriklausomybės kovose. Apdovanotas Vyčio kryžiaus ordinu. Mirė 1971 01 13 Kuktiškiuose (Utenos r.).

2021 sausis

90 metų, kai Panevėžyje atidarytas (1931) Vaikų teatras. Atidarymo iškilmių metu suvaidintas B. Buivydaitės spektaklis „Stebuklingoji radasta“.

2021 sausis

190 metų, kai Lietuvoje prasidėjo 1831 metų sukilimas. Nuo kovo mėnesio sukilėlių būriai veikė ir Panevėžio apskrityje. Kovo 30 d. Panevėžį buvo užėmę K. Truskovskio ir A. Pžeciševskio vadovaujami sukilėliai, liepos 13 d. – H. Dembinskio sukilėlių būriai.