Juozas Breiva
2021 01 16

130 metų, kai Natiškiuose (Biržų r.) gimė (1891) kunigas, visuomenės veikėjas, lietuviškos spaudos platintojas Juozas Breiva. 1905–1909 mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje. 1909 įstojo į Vilniaus dvasinę kunigų seminariją. Pirmoji kunigystės vieta – Rodūnia (Baltarusija). 1925 įkūrė naują Kirdeikių parapiją (Utenos r.), pastatė bažnyčią, kleboniją, parapijos namus, įrengė parką. Parapijose skaitė lietuviškus pamokslus, platino lietuviškas maldaknyges ir laikraščius, steigė lietuviškas mokyklas, draugijas, kursus mokytojams. Mirė 1939 01 21 Kirdeikiuose.

Asta Radvenskienė
2021 01 16

55 metai, kai Dapšiuose (Kupiškio r.) gimė (1966) dailininkė, dizainerė Asta Radvenskienė. 1987 baigė Taikomosios dailės technikumą Kaune. Gyvena ir dirba Panevėžyje. Panevėžio kraštotyros muziejaus dailininkė. Kuria ekslibrisus, maketuoja įvairius leidinius, dirba reklamos srityje.

2021 sausis

90 metų, kai Panevėžyje atidarytas (1931) Vaikų teatras. Atidarymo iškilmių metu suvaidintas B. Buivydaitės spektaklis „Stebuklingoji radasta“.

2021 sausis

190 metų, kai Lietuvoje prasidėjo 1831 metų sukilimas. Nuo kovo mėnesio sukilėlių būriai veikė ir Panevėžio apskrityje. Kovo 30 d. Panevėžį buvo užėmę K. Truskovskio ir A. Pžeciševskio vadovaujami sukilėliai, liepos 13 d. – H. Dembinskio sukilėlių būriai.