Daina Pranckietytė
2021 01 18

70 metų, kai Panevėžyje gimė (1951) poetė Daina Pranckietytė. 1975 Vilniaus universitete baigė lituanistiką. Dirbo įvairius darbus: buvo archyvo darbuotoja, stilistė-korektorė žurnalo „Kinas“ redakcijoje, dirbo mokytoja Vilniaus Lukiškių vidurinėje mokykloje, keletą metų dėstė Vilniaus pedagoginiame universitete. Nuo 1990 Lietuvos rašytojų sąjungos narė. Parašė 4 poezijos knygas. Už pilietinės tematikos eilėraščius apdovanota Juliaus Janonio premija.

Petras Bliumas
2021 01 18

125 metai, kai Baroniškiuose (Panevėžio r.) gimė (1896) pedagogas Petras Bliumas. Nuo 1919 mokytojavo įvairiose Panevėžio apskrities mokyklose. Nuo 1930 Panevėžio 3-ios pradinės mokyklos vedėjas. Buvo Panevėžio Gimtojo krašto tyrimo draugijos nariu, bendradarbiavo spaudoje. Savo archeologinių, etnografinių radinių kolekcija prisidėjo prie Panevėžio kraštotyros muziejaus ekspozicijos sudarymo. Nuo 1949 gyveno JAV. Mirė 1988 11 01 Putname (JAV). Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomas jo rankraščių fondas.

2021 sausis

90 metų, kai Panevėžyje atidarytas (1931) Vaikų teatras. Atidarymo iškilmių metu suvaidintas B. Buivydaitės spektaklis „Stebuklingoji radasta“.

2021 sausis

190 metų, kai Lietuvoje prasidėjo 1831 metų sukilimas. Nuo kovo mėnesio sukilėlių būriai veikė ir Panevėžio apskrityje. Kovo 30 d. Panevėžį buvo užėmę K. Truskovskio ir A. Pžeciševskio vadovaujami sukilėliai, liepos 13 d. – H. Dembinskio sukilėlių būriai.