Ilona Žvinakienė
2021 01 21

60 metų, kai Plungėje gimė (1961) dailininkė tapytoja Ilona Žvinakienė. 1984 baigė Šiaulių pedagoginį institutą. Gyvena ir kuria Panevėžyje. Nuo 1999 Lietuvos dailininkų sąjungos narė. Nuo 1984 dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje. Surengė personalinių parodų.

Romualdas Kriaučiūnas
2021 01 21

85 metai, kai Panevėžyje gimė (1936) psichologas, medicinos m. dr., prof. Romualdas Kriaučiūnas. Nuo 1949 gyvena JAV. 1962 baigė Ruzvelto universitetą Čikagoje. 1961–1969 klinikinis psichologas Ilinojaus Psichinės sveikatos departamento Manteno, Annos ir Kankakee valstybės ligoninėse. Nuo 1969 Psichinės sveikatos centro Lansinge vyr. psichologas, psichologijos internatūros direktorius, nuo 1971 dar ir Mičigano universiteto East Lansinge profesorius. Aktyviai dalyvavo Amerikos lietuvių ateitininkų, kitų visuomeninių organizacijų veikloje. Išleido mokslinių darbų depresijos ir savižudybių, vidutinio amžiaus krizių ir jų įveikimo galimybių bei kitomis temomis. Apdovanotas Švietimo ir mokslo ministerijos premija už viso gyvenimo nuopelnus mokslui ir jo sklaidai (2012).

2021 sausis

90 metų, kai Panevėžyje atidarytas (1931) Vaikų teatras. Atidarymo iškilmių metu suvaidintas B. Buivydaitės spektaklis „Stebuklingoji radasta“.

2021 sausis

190 metų, kai Lietuvoje prasidėjo 1831 metų sukilimas. Nuo kovo mėnesio sukilėlių būriai veikė ir Panevėžio apskrityje. Kovo 30 d. Panevėžį buvo užėmę K. Truskovskio ir A. Pžeciševskio vadovaujami sukilėliai, liepos 13 d. – H. Dembinskio sukilėlių būriai.