Algimantas Aleksandras Žilys
2021 02 02

85 metai, kai Tvankstėje (Panevėžio r.) gimė (1936) stiklo dailininkas Algimantas Aleksandras Žilys. 1966 baigė Lietuvos dailės institutą. 1970–2008 dirbo Vilniaus stiklo studijoje. Nuo 1967 dalyvavo parodose Lietuvoje ir užsienyje. Meninio stiklo Lietuvoje vienas pradininkų. Sukūrė dekoratyvinių indų, smulkiosios plastikos kūrinių, vitražų, grafikos. Mirė 2009 07 19 Vilniuje.

Balys Sruoga
2021 02 02

125 metai, kai Baibokuose (Biržų r.) gimė (1896) rašytojas, literatūros kritikas, teatrologas, vertėjas, prof. Balys Sruoga. 1906–1914 mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje. Studijavo Petrograde, Maskvoje, Miunchene. 1924–1940 dėstė rusų literatūrą ir pasaulinio teatro istoriją Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakultete. 1943 už parodytą palankumą sovietų valdžiai vokiečių suimtas, kalėjo Štuthofo koncentracijos stovyklą. 1945 grįžo į Lietuvą ir dėstė Vilniaus universitete. Parašė dramų, memuarų knygą apie Štuthofo koncentracijos stovyklą „Dievų miškas“, išleido 3 poezijos knygas. Paskelbė darbų literatūros, folkloro, teatro klausimais. Išvertė rusų, vokiečių ir kitų tautų rašytojų kūrinių. Mirė 1947 10 16 Vilniuje.

2021 vasaris

65 metai, kai įkurtas (1956) Vandens ūkio projektavimo instituto Panevėžio skyrius.

2021 vasaris

105 metai, kai Panevėžyje pradėtas leisti (1916) slaptas ateitininkų rankraštinis laikraštėlis „Mūsų ateitis“. Leido Kazys Bizauskas.

Įvedus pirmąją viešąją telefono liniją Panevėžio mieste. 3-ias iš dešinės telefono stoties vedėjas Vladas Kličmanas. Iš: Panevėžio miesto elektrinei – 80. 2004. P. 16
2021 vasaris

110 metų, kai Panevėžyje įrengta (1911) vietinė telefonų stotis. Savivaldybė savo patalpose sumontavo 100 abonementų komutatorių.