Aurelija Leonavičienė
2021 02 05

55 metai, kai Uliūnuose (Panevėžio r.) gimė (1966) filologė, vertėja, humanitarinių m. dr., prof. Aurelija Leonavičienė. 1989 Vilniaus universitete baigė lietuvių ir prancūzų kalbų studijas. 1989–2007 dėstė Lietuvos veterinarijos akademijos Kalbų katedroje, 2005–2007 lektorė Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Vokiečių ir prancūzų filologijos katedroje, 2007–2012 docentė Kauno technologijos universiteto (KTU) Kalbotyros katedroje ir VDU Vokiečių ir prancūzų filologijos katedroje, 2012–2013 profesorė VDU Germanistikos ir romanistikos katedroje ir KTU Kalbotyros katedroje, nuo 2014 profesorė KTU Šiuolaikinių kalbų ir tarpkultūrinės komunikacijos katedroje, nuo 2015 VDU Germanistikos ir romanistikos katedros vedėja, profesorė. Knygų autorė, vertėja.

Leonardas Dambrauskas-Dambriūnas
2021 02 05

115 metų, kai Žižmiuose (Panevėžio r.) gimė (1906) kalbininkas, visuomenės veikėjas Leonardas Dambriūnas (iki 1945 Dambrauskas). 1934 baigė Vytauto Didžiojo universitetą, 1941–1944 jame dėstė. 1944 pasitraukė iš Lietuvos. 1945–1949 mokytojavo lietuvių pabėgėlių gimnazijoje Miunchene. 1949 persikėlė į JAV, 1950–1953 dėstė Lituanistikos institute, vasaromis – Fordhamo universitete. JAV lietuvių bendruomenės Vašingtono apylinkės steigėjas ir 1962–1968 vicepirmininkas, Pasaulio lietuvių bendruomenės Kultūros tarybos vicepirmininkas. Parengė lietuvių kalbos vadovėlių nelietuvių mokykloms, 1936–1937 Kaune ir 1961–1968 JAV redagavo žurnalą „Gimtoji kalba“, Lietuviškosios enciklopedijos bendradarbis. Mirė 1976 11 24 Vašingtone (JAV).

2021 vasaris

65 metai, kai įkurtas (1956) Vandens ūkio projektavimo instituto Panevėžio skyrius.

2021 vasaris

105 metai, kai Panevėžyje pradėtas leisti (1916) slaptas ateitininkų rankraštinis laikraštėlis „Mūsų ateitis“. Leido Kazys Bizauskas.

Įvedus pirmąją viešąją telefono liniją Panevėžio mieste. 3-ias iš dešinės telefono stoties vedėjas Vladas Kličmanas. Iš: Panevėžio miesto elektrinei – 80. 2004. P. 16
2021 vasaris

110 metų, kai Panevėžyje įrengta (1911) vietinė telefonų stotis. Savivaldybė savo patalpose sumontavo 100 abonementų komutatorių.